BRCA Testi

BRCA1 ve BRCA2 olarak adlandırılan iki meme kanseri yatkınlık genindeki zararlı değişikliği belirlemek için yapılan DNA analizi yöntemidir. Bu genlerdeki mutasyon kalıtsal olarak kadınların genel nüfusa göre meme kanseri ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır.

BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki belirli kalıtsal mutasyonlar kadınlarda meme ve yumurtalık kanserlerinin ve çeşitli başka kanser türlerinin riskini arttırabilir. BRCA1 ve BRCA 2 gen mutasyonları kalıtsal göğüs kanserlerinin yaklaşık yüzde 20-25’inde ve tüm meme kanserlerinin ise yaklaşık yüzde 5-10’unda görülmektedir. Buna ek olarak, genel olarak yumurtalık kanserlerinin yaklaşık yüzde 15 inde BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu görülmektedir. BRCA1 ve BRCA2 mutasyonları ile ilişkili meme kanserleri daha genç yaşta ortaya çıkma eğilimindedir.

Zararlı bir BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu kişinin anne ya da babasından genetik miras olarak geçebilir. Bu genlerin birinde mutasyon taşıyan bir ebeveynin mutasyonu kalıtım yoluyla çocuklarına aktarma şansı yüzde 50’dir. BRCA1 ve BRCA2 mutasyonu görülen bir kişinin ikinci gen kopyası normal olabilir.
Bir kadının yaşam boyu meme veya yumurtalık kanseri olması riski kalıtsal BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu ile büyük ölçüde artar.