Prenatal Test Nedir?

harmony-test-nedir

Harmony test bir tür doğum öncesi testidir. Test hamilelik döneminden anneden alınan kanda bebeğin DNA’sına bakarak fetüsün genel durumunu inceler. Bu test 21, 13, 18 ve/veya cinsiyet kromozomlarını incelemeye olanak tanır. Testin kromozom 21’de meydana gelen trizonomi için yüksek tespit oranı vardır.

Prenatal Test Genel Olarak Neleri Belirler?

Harmoni testi fetüste meydana gelen bazı genetik hastalıkların belirlenmesini sağlar. Test Down sendromuna neden olan ve kromozom 21’de meydana gelen trizominin belirlenmesinde etkilidir. Aynı zamanda kromozom 18’de meydana gelen ve Edwards sendromuna neden olan trizonomiyi belirlemede de kullanılmaktadır. Test kromozom 13’te meydana gelen ve Patau sendromuna neden olan trizonomiyi belirlemede de etkindir. Test, teşhis testinden ziyade gelişmiş bir görüntüleme testidir. Kromozom 21, 18 veya 13’te meydana gelen tüm trizomi durumları belirlenemeyebilir.

Prenatal Test Genellikle Ne Zaman Yapılır?

Test, hamileliğin 10’uncu haftasından sonra yapılabilmektedir. Tekli ve ikiz hamileliklerinde test yapılabilir. Test aynı zamanda 18-20’inci haftalarda yapılan ultrasonun sonucunda morfolojik bir sorun görünürse yapılabilir. Test iki şekilde uygulanabilir. İlk olarak hamileliğin 10 veya 12’inci haftasında Harmoni testi yapılır. Daha sonra hamileliğin 13’üncü haftasında ilk trimester görüntülemesi için ultrason çekilir. Ya da ilk olarak ilk trimester ultrasonu çekilir. Daha sonra ek teste gerek olup olmadığını belirlenerek Harmoni testi yapılabilir. Tüm bunlar ön bilgi amaçlı olup tamamen doktorun belirttiği şekilde hareket etmek gerekmektedir.

Test sonuçlarının çıkması genellikle 1 ya da 2 haftayı bulmaktadır. Test sonuçları çıktıktan sonra doktorunuz sizinle iletişim kurarak sonuçları değerlendirecektir. Bazı durumlarda ilk kan örneği sonuçları vermeyebilir. Sonuçların alınamaması genellikle kan örneğinin 10’uncu hafta gibi erken dönemde alınmasıyla ilgilidir. Bu gibi durumlarda ilerleyen haftalarda tekrar kan örneği alınarak test yinelenebilir.